دریچه های چاه ارت

اين دريچه ها با اينكه از طراحي ساده اي برخوردار است، ولي در عين حال سبك و بسيار مقاوم است.
از مزاياي اين دريچه مي توان به حمل و نقل راحت ، انبار نمودن آسان و نصب راحت وساده آن اشاره نمود. از مزيت هاي ديگر اين محصول
استحكام و كارآئي مفيد آن است كه طراحي خاص اين دريچه اين اجازه را مي دهد كه در هر حالتي دسترسي به چاه ارت و انجام تست بسيار
راحت و آسان باشد.