سیستم زمین

یکی از ضروریات برای هر سیستم الکتریکی سیستم زمین با طراحی خوب است تا از خطراتی که به جریانات خطا مرتبط است جلوگیری شود . این موارد در استانداردهای مهم مطرح شده اند چرا که ارتینگ از تجهیزات و جان انسان در برابر ولتاژ تماس حفاظت می کند .

اسپانیا :  RBT2002 “Low Voltage Electrotechnical Regulation”. ITC-18 “Earthing systems

بریتانیا :  BS 7430 “Code of practice for Earthing

فرانسه :  NF C 15-100 “Low Voltage Electrical Installations”

آلمان :    DIN VDE 0100 “Earthing arrangements, protective conductors, equipotential bonding conductors”

آمریکا :  UL 467 “Grounding and bonding equipment”

 

اهداف ایجاد یک سیستم زمین ولتاژ پائین عبارتند از :

- ایجاد امنیت برای انسان بوسیله محدود کردن ولتاژ تماس .

- حفاظت تجهیزات و تاسیسات الکتریکی با ایجاد یک مسیر با امپدانس پائین .

- بهبود بخشیدن به کیفیت سیگنال با به حداقل رساندن نویز الکترومغناطیسی .

- ایجاد یک مبنای ولتاژی ثابت برای سیستم همپتانسیل .

 

یک سیستم کم مقاومت از ضروریات دسترسی به ارتینگ کارآمد است . هادیها با سطح مقطعی دقیق باید در نظر گرفته شوند تا توانایی مناسب برای عبور جریانات را داشته باشند . بعلاوه باید در برابر خوردگی دوام بیاورند . مقدار مقاومت الکتریکی هر سیستم زمین باید باید یکبار بصورت جداگانه وبار دیگر با همبندی اندازه گیری شود . از اینرو لازمست که امکان جداسازی سیستم ها در مواقع تست مهیا شود .

 

فاکتورهای دیگر تعیین کننده در طراحی سیستم زمین عبارتند از :

- مقدار مقاومت باید بصورت دوره ای انجام شود و به این دلیل باید برای سیستم زمین دریچه تست در نظر گرفته شود .

- رطوبت خاک در کاهش مقدار مقاومت سیستم زمین موثر است .

- مواد کاهنده مقاومت خاک مقدار مقاومت ویژه خاک را کاهش می دهند .

- محل عبور خطوط برق و لوله های گاز دفنی باید در نظر گرفته شوند تا فاصله ایمنی با آنها در نظر گرفته شود .

- لوله های فلزی دفنی و مخازن آب باید مشخص شوند و با سیستم زمین همبند شوند.

در خاکهای با هدایت الکتریکی پائین بمنظور ایجاد مقاومت ارت مناسب باید از الکترودهای پیشرفته ، الکترودهای عمیق یا سیستم رینگ بهره برده شود .

 

ملاحظات خاص در حفاظت در برابر صاعقه

سیستم زمین از آنجایی از ضروریات حفاظت در برابر صاعقه محسوب می شود که جریان صاعقه در آن تخلیه می شود . هر هادی نزولی باید به سیستم زمینی مجهز باشد که برای تخلیه جریان صاعقه اتصال مناسبی با خاک داشته باشد . 

یک سیستم ارتینگ خوب برای حفاظت در برابر صاعقه باید قابلیت تحمل جریانات صاعقه را  داشته باشد و بسرعت و بصورت ایمن این جریانات را در خود تخلیه کند . بمنظور مطابقت با این نیازها ، استانداردها اولین  مشخصه را  مقدار مقاومت سیستم ارتینگ حفاظت در برابر صاعقه باید کمتر از 10 اهم باشد درنظر گرفته اند .همچنین باید توجه داشت که بعلت ایمپالس بودن جریان صاعقه استفاده از یک بخش هادی طولانی توصیه نمی شود .همچنین درصورتیکه مقاومت ویژه سطوح بالایی خاک زیاد باشد و لایه های عمیق تر به رطوبت بیشتری دسترسی داشته باشند استفاده از الکترودهای عمیق باید درنظر گرفته شود .

آرایشهای مثلثی یا پای غاز در سیستم زمین برای تخلیه جریان صاعقه مناسب هستند . این ملاحظات برای بهبود بخشیدن به امپدانس باید در مرحله اجرای سیستم ارتینگ مدنظر قرار گیرند . از آنجائیکه درحالت عادی اندازه گیریها توسط ارت تسترهای متداول انجام می شود و اینگونه دستگاهها مقدار امپدانس را ثبت نخواهند کرد و تنها به مقدار مقاومت بسنده می کنند چرا که روش تست آنها بر اساس جریانات مداوم است نه ایمپالس . خاطیت خودالقایی زیاد توسط این نوع از تستر های ارت اندازه گیری نمی شود که این مانع بزرگی است برای جریانی که مثل صاعقه شکل موج ایمپالس دارد .

در حالت عمومی بمنظور جلوگیری از سرج و خطرات ولتاژ گام توصیه می شود سیستم زمین صاعقه گیر با سیستم ارتینگ همبند شوند .

 

 

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص سیستم های زمین می توانید با کارشناسان شرکت رهنما تجارت پاسارگاد تماس داشته باشید .

 ما پس از بررسی شرایط محل مورد نظر شما برای این سیستم ، بهینه ترین پیشنهاد و راه حل را ارائه خواهیم کرد .