سیستم حفاظت در برابر صاعقه
دانلود بروشور
سیستم حفاظت در برابر اضافه ولتاژهای دائمی
دانلود بروشور
سیستم جوش احتراقی
دانلود بروشور
سیستم حفاظت در برابر اضافه ولتاژهای گذرا
دانلود بروشور
سیستم ارتینگ
دانلود بروشور
هشدار دهنده طوفان و صاعقه
دانلود بروشور

رهنما تجارت پاسارگاد ارائه دهنده بهترین صاعقه گیرها

آخرین اخبار

شکل ها و مشخصات صاعقه Lightning figures

مشخصات رعد وبرق (صاعقه)
طبق تحقیقات انجام شده تخمین زده می شود 2000 طوفان همزمان و پیوسته در کره زمین ایجاد می شود و در هر ثانیه در حدود 100 جریان صاعقه بر روی زمین تخلیه می شود.

بیشتر بخوانید...

کنتور شمارنده اضافه ولتاژ محصول شرکت اپلیکاسیون اسپانیا

کنتور شمارنده اضافه ولتاژ

محصول شرکت اپلیکاسیون اسپانیا

CATEGORY: SPD

accessories NAME: Surge counter

REFERENCE: AT-3502 

بیشتر بخوانید...

در زمان بروز صاعقه چه اقداماتی باید انجام داد؟

What should not be done during a storm?

Lightning is a phenomenon that, despite being very common, is little known outside the specialized forums and creates uncertainty.

It is important for people’s safety and to safeguard the equipment, that some key points are taken into account on what not to do in case of a storm:

بیشتر بخوانید...

سرج ارستر ATSHOCK T 25 (کلاس 1+2 ) محصول جدید شرکت اپلیکاسیون اسپانیا

New surge protector with certification of approved product from Iberdrola

 

بیشتر بخوانید...

برترین مشتریان